VỀ CHÚNG TÔI

Lời đầu tiên, kính gửi tới Quý doanh nghiệp lời chào trân trọng và lời cảm ơn về sự tín nhiệm của Quý doanh nghiệp đối với những dịch vụ chuyên ngành của Chúng tôi!

Chúng tôi, Công ty TNHH BBF Việt Nam hoạt động trong lĩnh tài chính, kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính cấp; có đội ngũ sáng lập viên và chuyên gia tâm huyết, am tường về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế; đội ngũ nhân sự chủ chốt trên 15 năm kinh nghiệm; các chuyên gia của chúng tôi có Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) do Bộ Tài chính cấp, Chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp; những điều này giúp cho Chúng tôi đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty TNHH BBF Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ khai báo thuế, dịch vụ đại diện bảo vệ thuế cho doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp và dịch vụ thiết lập bộ máy kế toán cho doanh nghiệp, giải pháp cho doanh nghiệp

Chúng tôi rất mong muốn được cung cấp các dịch vụ phù hợp theo yêu cầu, đồng hành phát triển cùng Quý doanh nghiệp.

Dịch vụ

Tin tứcXem thêm

10 điểm mới về Hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2021

Nhiều điểm mới trong Bộ luật lao động 2019 về hợp đồng lao động cần phải biết. Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế Bổ sung quy định: Mọi hợp...

03 đối tượng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đánh giá, kiểm tra hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị tại doanh...

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

– Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong đó quy định: “Điều 35. Hiệu lực thi hành … 3.Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020,...

Quy định của chính sách thuế về chi phí lãi vay

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn về Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải...

Khách hàng của chúng tôi