Dịch Vụ Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu về nhân lực kế toán & kiểm toán cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, dịch vụ cung ứng nhân lực và đào tạo chuyên môn đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực tại chỗ có đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm để làm việc trong các doanh nghiệp.

• Tổ chức hội thảo, tập huấn, cập nhật kiến thức tài chính – kế toán – kiểm toán – thuế
• Quản lý nguồn nhân lực
• Đào tạo về kế toán, tài chính, thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907 055 168