Nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN, áp dụng năm 2020

Theo Nghị Quyết số 954/2020/UBTVQH14 ký ngày 2 tháng 6 năm 2020 “VỀ ĐIỀU CHỈNH...

Dịch Vụ Kế Toán

Dịch vụ kế toán của chúng tôi được thiết kế một cách linh hoạt để...

Dịch Vụ Tư Vấn Thuế

Thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm đối...

Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp

Công ty TNHH BBF Việt Nam trân trọng hướng dẫn và giải đáp một số...

Tư Vấn Hoàn Thuế GTGT

BBF cung cấp dịch vụ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gia tăng...

Dịch Vụ Tư Vấn Và Giải Pháp Doanh Nghiệp

BBF cung cấp gói dịch vụ tư vấn các giải pháp về quản lý doanh...

Dịch Vụ Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu về nhân lực kế toán & kiểm toán...

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Hiện tại Công ty TNHH BBF Việt Nam đang có nhu cầu Thực tập sinh...

10 điểm mới về Hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2021

Nhiều điểm mới trong Bộ luật lao động 2019 về hợp đồng lao động cần...

03 đối tượng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đánh giá, kiểm...

0907 055 168