Nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN, áp dụng năm 2020

Theo Nghị Quyết số 954/2020/UBTVQH14 ký ngày 2 tháng 6 năm 2020 “VỀ ĐIỀU CHỈNH...

03 đối tượng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đánh giá, kiểm...

0907 055 168